Waar kunnen wij u mee helpen?

Een greep uit de mogelijkheden

Keuringen

 • Rijbewijs
 • Groot rijbewijs
 • Taxi pas
 • Medische keuringen

Arbo werkzaamheden/verplichtingen

 • Verzuimregistratie
  Doorlopen van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Casemanagement
  Begeleiding kort ziekteverzuim
  Begeleiding langlopend ziekteverzuim
 • Inzet BIG gecertificeerde arbodeskundigen
  Arbo- / Bedrijfsarts
  Arbeids en Veiligheidsdeskundige
  Reintegratie 2de spoor coach 
 • Periodiek SMO
 • PAGO/PMO
 • Duurzaam inzetbaarheid
 • Conflict bemiddeling

Coaching

Het hebben van psychische klachten is de meest voorkomende oorzaak van langdurig verzuim. Vooral in deze tijd, waarin Corona (Covid-19) ons in de greep houdt, wordt er veel gevraagd van onze mentale weerbaarheid. Ziekte, verlies, verdriet, onzekerheid, eenzaamheid en angst: veel medewerkers hebben op dit moment te maken met één van deze thema’s. Het risico op uitval of een burnout wegens psychische klachten wordt hierdoor vergroot.

Coaching of ondersteuning bij psychische klachten kan zinvol zijn als iemand vastloopt of niet optimaal kan functioneren doordat hij niet goed in zijn vel zit. Juist nu, in deze onzekere tijd, is het belangrijk om oog te houden voor het (psychisch) welzijn van werknemers. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook om (nog!) verder ziekteverzuim te voorkomen.

Coaching bij psychische klachten is een krachtig instrument om medewerkers te helpen bij een gewenste verandering in leven en werk.

 • Heftige levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld verlies, ziekte, scheiding en andere heftige levensgebeurtenissen
 • Mentale uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de neiging tot depressieve gevoelens, piekeren, doemdenken etc.
 • Zelfvertrouwen, denk hierbij aan assertiviteit, zelfcompassie, altijd rekening houden met anderen, controle loslaten & durven vertrouwen
 • Emoties onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het omgaan met emoties en belemmerende patronen onderzoeken
 • Stress, denk hierbij aan een goede balans werk-privé leren ervaren, omgaan met werkdruk, stress klachten reduceren, omgaan met reorganisatie stress
 • Communicatie: leren helder te communiceren, feedback durven en leren geven, in contact blijven met anderen en eerlijker durven zijn.

Actief in

Friesland
Overijssel
Noord Nederland
Zuid Nederland
Utrecht
Brabant
Gelderland

Vertrouwenspersoon

Een (externe) vertrouwenspersoon draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet buiten proporties groeien.Daarnaast ondersteunt de vertrouwenspersoon medewerkers bij ongewenst gedrag. 

De vertrouwenspersoon geeft duidelijk aan welke gevolgen bepaald gedrag voor de organisatie kan hebben en draagt bij aan het herstel en verbinding en een respectvolle omgang met elkaar.

Werkplek

In de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) heeft de overheid regels opgesteld voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en ondernemers te waarborgen. De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de invulling van deze regels, ook wanneer het gaat om een thuiswerkplek

Wilt u dat uw werknemers de juiste informatie/adviezen ontvangen voor inrichten werkplek? … Bel ons >

P&O

 • Advies en/of ondersteuning mbt:
  Functioneringsgesprekken
  Beoordelingsgesprekken
 • Opstellen verzuimprotocol
 • Opstellen bedrijfsreglement

samenwerking arbozorgverlening / -dienst 

samenwerking arbozorgverlening/-dienst met DISCARE:

https://discare.nl/

RI&E

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan?

Hoe werkt Risico-inventarisatie en -evaluatie?

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten (kijk hiervoor op www.rie.nl).

Stap 2: Evaluatie

Als u alle risico’s op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico? Daarbij sorteert u de risico’s: de belangrijkste bovenaan. De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3: Plan van aanpak

Bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie hoort een plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

Stap 4: Toetsing

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RIE laten toetsen. Objectiviteit kan u daarbij helpen.

Stap 5: Aan de slag!

Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus.

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dus verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een RI&E van Objectiviteit bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.