objectiviteit-arbo - computer
Uw verzuim is onze uitdaging

Objectiviteit maatwerk voor uw arbozorg, de partner voor het MKB

Aandacht

Wij zijn er voor u!

Duidelijkheid

U betaalt pas wanneer u ons inschakelt

Advies

Advies en begeleiding in de ruimste zin

Ziekteverzuim kost u als werkgever hoofdbrekens en geld

Hoe bereikt u dat de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan? Zonder dat u het menselijke aspect uit het oog verliest?

Wilt u hierin graag een actieve rol  vervullen, maar vormen wet- en regelgeving een obstakel? Mist u de tijd en kennis die u daarvoor nodig heeft?

Ontdek Objectiviteit!
Met Objectiviteit bepaalt u heel veel zelf. En dat scheelt tijd en kosten!

  • U beslist zelf wanneer u arbozorg, advies of begeleiding nodig heeft
  • “Eenvoudige”ziektegevallen handelt u zelf af
  • De voortgang in het ziekteverzuim bepaalt u zelf.

Inderdaad; de zorg voor uw zieke werknemer draagt u op deze manier als eerst zelf. Een goede keus, omdat u zo nooit méér voor uw arbozorg betaalt dan werkelijk nodig is.

Preventie en begeleiding

Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw medewerkers gezond zijn, en dat ook blijven. Om te beginnen helpt het als u zorgt voor een prettige sfeer in uw bedrijf en alert bent op risico’s op de werkvloer die tot ongelukken of blessures kunnen leiden. Zo kunt u al veel doen om ziekteverzuim te voorkomen.

Daarnaast bent u wettelijk verplicht als ondernemer u deskundig te laten ondersteunen bij preventie en aanpak van ziekteverzuim. Daardoor kunnen zieke werknemers sneller terugkeren in het arbeidsproces. Een aanpak die in de meeste gevallen goed werkt.

Met Objectiviteit voor maatwerk in plaats van een vangnetregeling
Alle preventie en begeleiding kunt u volledig uit handen geven aan een Arbo-dienst ( de zgn “vangnetregeling”). Maar ook kunt u ervoor kiezen slechts die diensten in te huren die u écht nodig heeft. Vanuit uw wettelijke verplichting of vanuit uw eigen beleid voor een gezond werkklimaat, Objectiviteit helpt u daarbij. Wij bieden verzuimpreventie, aanpak en begeleiding. Op maat!

Als werkgever houdt u de touwtjes in handen. U bepaald wat er gebeurt en u hebt een duidelijk overzicht van de kosten.

Voor uw eigen vorm van Arbo-dienstverlening, zoals het maatwerk van Objectiviteit, kunt u als werkgever kiezen mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

Zo moet u overeenstemming van uw werknemers hebben over uw keuze. Dat kan zijn via de CAO van uw branche of via een medezeggenschapsorgaan als ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Verder dient u uw Risico-inventarisatie en –evaluatie te laten beoordelen door een gecertificeerde arbodeskundige. Tevens moet er een bedrijfsarts beschikbaar zijn voor ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen. Daarom heeft Objectiviteit overeenkomsten afgesloten met  diversen gecertificeerde (zelfstandigen) bedrijfsartsen zodat er een landelijke dekking kan worden gegeven.

Let op: Ook als u geen contract met een arbodienst hebt maar voor maatwerk kiest, blijft u als werkgever wettelijk verplicht uw aandeel in verzuimpreventie en snel herstel op u te nemen.

Preventie en begeleiding

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers gezond zijn, en blijven.

Maatwerk voor arbozorg

Als werkgever houdt u de touwtjes in handen.

Ontdek Objectiviteit!

Met Objectiviteit bepaalt u heel veel zelf. En dat scheelt tijd en kosten!

Wij komen graag bij u op de koffie om uw case te bespreken